Welkom bij Speciaal Centraal

Speciaal Centraal is een samenwerking tussen verschillende scholen voor Speciaal Onderwijs Cluster 3 in de regio Midden Nederland.

Wat wij doen

Door de invoering van Passend Onderwijs en de Kwaliteitswet (V)SO krijgen we als scholen voor (Voortgezet) Speciaal Onderwijs met allerlei veranderingen te maken. Dit vraagt om nog meer en andere deskundigheid van medewerkers, schoolleiders en bestuurders in het (Voortgezet) Speciaal Onderwijs. Onze visie is dat we door met elkaar samen te werken kunnen we beter vorm geven aan onze eigen èn gezamenlijke ontwikkeling en de kwaliteit van het onderwijs op onze scholen.

De samenwerking wordt gezien als een spil in de kenniscirculatie. Speciaal Centraal dient voor samenwerkingspartners als orgaan voor (ongevraagd) advies, voor beantwoording van vragen, voor het uitvoeren van korte (incidentele) opdrachten en als afvaardiging naar landelijke bijeenkomsten over relevante onderwerpen.

Passend onderwijs Speciaal-centraal.nl

Onze aankomende agendapunten

Speciaal centraal organiseert minimaal 2 keer per jaar bijeenkomsten voor verschillende doelgroepen binnen de organisatie,
zoals IB-ers, logopedisten, gedragsdeskundigen, stage-coördinatoren, MT-leden.

samenwerkingsverband speciaal-centraal.nl

Over ons

Speciaal Centraal is opgericht in juni 2012. Speciaal Centraal is een samenwerking tussen verschillende scholen voor Speciaal Onderwijs Cluster 3 in de regio Midden Nederland.. Deze scholen, voor leerlingen met een toelaatbaarheidsverklaring voor cluster 3, staan in Utrecht, het Gooi, Eemland en Flevoland.

De scholen waren onderling aan elkaar verbonden in REaCtys, het regionaal expertise centrum dat met de invoering van Passend Onderwijs ophoudt te bestaan.