Doelstellingen

De deelnemers van Speciaal Centraal zijn van mening dat samenwerking leidt tot een win-win situatie. Veel scholen zijn op eenzelfde moment bezig met dezelfde onderwerpen en ontwikkelingen. Het uitwisselen van kennis en ontwikkelde producten (zoals methodieken, formats en processen) kan ontwikkeling versnellen en tijd besparen. Daarnaast is het mogelijk om samen producten te ontwikkelen.

De twee hoofddoelstellingen zijn:

  1. Het leggen en borgen van verbindingen tussen de medewerkers van de deelnemende scholen, met als doel te komen tot het delen van expertise en ontwikkelde producten.
  2. Het beschikbaar maken van landelijke expertise, eisen en ontwikkelingen op het gebied van (Voortgezet) Speciaal Onderwijs en het ondersteunen van medewerkers van de deelnemende scholen bij het implementeren hiervan.

Bij het behalen van de beide doelstellingen zal op twee manieren worden gewerkt:

  1. De organisatie van netwerk- en themabijeenkomsten.
  2. Het aanleggen van een digitale netwerk- en uitwisselomgeving.

 

Speciaal Centraal is verantwoordelijk voor de inhoud en organisatie van zowel de bijeenkomsten als de digitale netwerk- en uitwisselomgeving.

Om de twee hoofddoelstellingen te bereiken worden jaarlijks in een werkplan doelstellingen en activiteiten geformuleerd.

2 keer per jaar wordt er een nieuwsbrief en een planning die verstuurd. De planning voor dit jaar kunt u terugvinden in onze agenda.

Bij het behalen van de beide doelstellingen zal op twee manieren worden gewerkt:

  1. De organisatie van netwerk- en themabijeenkomsten.
  2. Het aanleggen van een digitale netwerk- en uitwisselomgeving.

 

Speciaal Centraal is verantwoordelijk voor de inhoud en organisatie van zowel de bijeenkomsten als de digitale netwerk- en uitwisselomgeving.

Om de twee hoofddoelstellingen te bereiken worden jaarlijks in een werkplan doelstellingen en activiteiten geformuleerd.

 

Voorbeelden van deze activiteiten zijn:

  • Organisatie van minimaal twee bijeenkomsten per jaar voor verschillende doelgroepen binnen de organisatie, zoals IB-ers, logopedisten, gedragsdeskundigen, stage-coördinatoren, MT-leden en praktijkvakdocenten;
  • Organisatie van voorlichtingsbijeenkomsten met betrekking tot nieuw materiaal;
  • Organisatie van themabijeenkomsten voor leerkrachten;
  • Het gebruik van een digitale uitwisselomgeving waarvan de medewerkers die netwerkbijeenkomsten bezoeken lid zijn. 

Bekijk al onze activiteiten van dit jaar in onze agenda