Over Speciaal Centraal

Speciaal Centraal is opgericht in juni 2012. Er zijn 13 deelnemende scholen aan de samenwerking. Deze scholen, voor leerlingen met een indicatie voor cluster 3, staan in Utrecht, het Gooi, Eemland en Flevoland. De scholen waren onderling aan elkaar verbonden in REaCtys, het regionaal expertise centrum dat met de invoering van Passend Onderwijs ophoudt te bestaan.

Onze ervaringen met samenwerking en uitwisseling binnen REaCtys zijn en waren goed. We hebben veel van elkaar geleerd, hebben kennis kunnen delen en opbouwen en hebben elkaar kunnen inspireren en motiveren ten behoeve van onze leerlingen en ons onderwijs. Deze ervaring is voor ons aanleiding geweest om de samenwerking tussen onze scholen voort te zetten, ook na het opheffen van REaCtys. Er zijn gezamenlijke doelstellingen opgesteld en er is een werkplan gemaakt.


Speciaal Centraal heeft een dagelijks bestuur gekozen dat verantwoordelijk is voor het behalen van de doelstellingen. Ook zijn zij aanspreekpunt voor de leden. Het dagelijks bestuur heeft een coördinator aangesteld die uitvoerend verantwoordelijk is voor het behalen van de doelstellingen.

infogram speciaal-centraal.nl